01-podreczne

Kolej dolna KL 1Cena
przejazd dla pieszych /narciarze bezpłatnie/10,00 zł
Kolej górna KL 2Cena
Karnety przejazdowe
1 przejazd7,00 zł
50 przejazdów250,00 zł
100 przejazdów375,00 zł
Karnety czasowe
2 godziny
/od pierwszego skasowania na stacji pośredniej,
karnet ważny tylko w dniu zakupu/
60,00 zł
4 godziny
/od pierwszego skasowania na stacji pośredniej,
karnet ważny tylko w dniu zakupu/
80,00 zł
4 x 4 godziny w dowolne dni w sezonie
/od pierwszego skasowania na stacji pośredniej,
karnet ważny tylko w dniu zakupu/
170,00 zł
Przedpołudniowy 9:00 – 12:00
ważny od poniedziałku do piątku
(bilet nie działa w dni świąteczne i dni wolne od pracy)
35,00 zł
Całodniowy100,00 zł
2 dni (dzień skasowania +1)160,00 zł
3 dni (dzień skasowania +2)220,00 zł
4 dni (dzień skasowania +3)260,00 zł
7 dni (dzień skasowania +6)285,00 zł
Karnet całosezonowy 575,00 zł
Senior 65+ /Karnet 2 godzinny – od pierwszego skasowania/40,00 zł

KASY BILETOWE

(czynne są w godz. 8.45 – 21.15) tylko w dniach gdy otwarty jest stok narciarski
znajdują się na parkingu przy stacji dolnej (ul. Sanocka 12B)
oraz w goprówce przy stacji górnej (ul. Ludwika Pasteura 2B – Zniesienie).

Aktualne informacje dotyczące warunków śniegowych oraz możliwości korzystania ze wszystkich obiektów stoku narciarskiego udzielane są w kasach biletowych.

Kaucja za wydany karnet
– 10 zł

UWAGA! – Kaucja do odebrania tylko do końca bieżącego sezonu. Po tym terminie karnet przechodzi na własność klienta bez możliwości zwrotu kaucji.

Karnet szkolny – 25 zł od osoby.
w godzinach 9:00 – 14:00.
Dotyczy jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do POSiR wraz z listą uczniów podpisaną przez dyrektora szkoły. Na 10 osób 1 opiekun bezpłatnie.

Pozostałe szkoły i placówki – na warunkach j/w – 30,00 zł / osoba

Karnet instruktorski – 1 przejazd – 1 zł
Dotyczy instruktorów zatrudnionych w szkółkach narciarskich z którymi POSiR będzie podpisywał umowy na korzystanie ze stoku.

Karnet szkoleniowy – 20 zł od osoby na 2 godziny.
Dotyczy sekcji młodzieżowych z klubów narciarskich działających na terenie miasta Przemyśla.