Nabór na stanowisko Ratownik Wodny

 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
RATOWNIK WODNY

I. Wymagania niezbędne:

 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych lub uprawnienia ratownika wodnego.
 2. Aktualne zaświadczenie KPP.
 3. Aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym( patenty, kursy instruktorskie itp.);

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Odporność na stres.
 3. Odpowiedzialność i zaangażowanie.
 4. Dyspozycyjność.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi:

 1. Dbałość o bezpieczeństwo osób znajdujących się w hali basenowej.
 2. Dbałość o stanowisko pracy.
 3. Kontakt z klientami pływalni.
 4. Prowadzenie dokumentacji ratowniczej.

IV. Warunki pracy:

 1. Praca na pływalni Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, od poniedziałku do niedzieli, (wg grafiku pracy)
 2. Umowa o pracę w równoważnym systemie czasu pracy z dobowym wymiarem czasu pracy do 12 godzin lub umowa cywilno-prawna ( termin rozpoczęcia pracy już od 01 września)
 3. Wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
 4. Praca w młodym i dynamicznym zespole.
 5. Zmianowy, elastyczny system pracy.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa w cz. I pkt.1, 2, 3.
 2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 3. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
  (w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod adresem ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl  w godz. 7:00 – 15:00 lub na e-mail  sekretariat@posir.pl

data wpłynięcia do  dnia 30 sierpnia 2021 r. po tym terminie nie będą przyjmowane.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 16 300 02 71

 

POWRÓT
POSiR FIT Przemyśl

Kryta pływalnia
ul. 22 Stycznia 8

POSiR FIT Przemyśl

Kolej krzesełkowa / Stok narciarski
ul. Sanocka 12B

POSiR FIT Przemyśl

Sztuczne lodowisko
ul. Sanocka 12

POSiR FIT Przemyśl

POSiR Fit
ul. Mickiewicza 30

POSiR FIT Przemyśl

Tor Saneczkowy
ul. Ludwika Pasteura 2A

POSiR FIT Przemyśl

Wodny Plac Zabaw
ul. Sanocka 12B

POSiR FIT Przemyśl

Akademia pływania RYBKA
ul. 22 Stycznia 8

POSiR FIT Przemyśl

Stadion piłkarski CZUWAJ
ul. 22 Stycznia 6

POSiR FIT Przemyśl

Hala sportowa POSiR
ul. Mickiewicza 30