Regulamin darmowego Wi-Fi

Regulamin darmowego Wi-Fi

 1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji umożliwia dostęp do zasobów sieci Internet (usługa WiFi)
 2. Usługa WiFi dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich osób przebywających na terenie krytej pływalni i hali sportowej.
 3. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie gwarantuje nieprzerwanej ani niezakłóconej dostępności usługi WiFi. Usługa WiFi może być czasowo niedostępna na skutek warunków technicznych lub innych przyczyn wpływających na jakość transmisji danych. Prędkość transmisji może podlegać ograniczeniu, w związku z czym mogą powstawać opóźnienia rzeczywistego transferu danych do i z urządzenia przenośnego użytkownika.
 4. Korzystanie z usługi WiFi odbywa się poprzez podłączenie urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej. Podłączenie odbywa się poprzez sieć Wi-Fi – PosirNET
 5. Użytkownicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają sobie możliwość korzystania z urządzeń przenośnych, ich zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem osób trzecich, wyposażenie w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz kompatybilność urządzeń z usługą WiFi. W celu podłączenia urządzenia do sieci bezprzewodowej urządzenie przenośne musi być wyposażone w urządzenie radiowe Wi-Fi, zgodne ze standardem 802.11b/g lub wyższym.
 6. Usługa WiFi umożliwia korzystanie z protokołu HTTP (port 80) oraz HTTPS (port 443) za pomocą min. standardowych przeglądarek WWW. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność wszystkich usług sieciowych.
 7. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zapewnia użytkownikom wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji urządzeń przenośnych i korzystania z usługi WiFi.
 8. Użytkownicy są zobowiązani korzystać z usługi WiFi w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami i nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci.
 9. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z usługi WiFi w przypadku działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, a w szczególności w razie:
  • usiłowania uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
  • próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),
  • udostępniania oraz pobierania z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),
  • korzystania z aplikacji P2P, P2M czy wszelkiego rodzaju torrent’ów, itp.;
  • dalszego udostępniania sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,
  • uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot,
  • innych działań, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających.
  • Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu oraz reklamacje usługi WiFi należy zgłaszać w kasie krytej pływalni.
 10. Rozpoczęcie korzystania z usługi WiFi jest równoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu.